Dunavski polumaraton

Datum:

21.10.2018 - 11:00

Mapa:

Link:

http://dunavskipolumaraton.rs/

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Dunavski polumaraton 21.10 15 15
Dunavski polumaraton - 10 km 10.00 7 7

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Daniel Ikica (M0233) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:26:45 19.87
2 Marko Mijailović (M0265) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:34:24 16.58
3 Dragomir Ilić (M0225) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:41:02 14.34
4 Vesko Anđelković (M0231) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:42:33 13.89
5 Aleksandar Uzelac (M0157) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:43:34 13.60
6 Đoko Bursać (M0066) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:45:12 13.16
7 Duško Kunić (M0263) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:48:06 12.41
8 Željko Graovac (M0051) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:48:42 12.27
9 Miroslav Vranješ (M0139) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:48:47 12.25
10 Aleksandar Ilić (M0226) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:48:54 12.22
11 Aleksandar Mijailović (M0189) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:49:46 12.01
12 Srećko Mićić (M0069) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:50:10 11.92
13 Mirko Vojinović (M0242) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:52:59 11.30
14 Branislav Lončar (M0260) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:53:47 11.13
15 Dragan Krsmanović (M0227) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:55:19 10.81
16 Aleksandar Rajić (M0140) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:55:26 10.79
17 Marinko Knežević (M0101) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:55:58 10.68
18 Igor Miljatović (M0148) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 01:57:02 10.48
19 Ljiljana Tasić (F0052) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 02:02:19 9.53
20 Vesna Đoković (F0116) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 02:04:45 9.14
21 Vitaminka Zrnić (F0124) Dunavski polumaraton 21.10 15 15 02:10:38 8.28
22 Slađana Vojinović (F0117) Dunavski polumaraton - 10 km 10.00 7 7 01:00:10 3.81

Komentari: