Mandarine half-marathon

Datum:

04.11.2018 - 10:00

Mapa:

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Mandarine half-marathon 21.10 71 71

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Mirko Vojinović (M0242) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:56:15 11.57
2 Aleksandar Ilić (M0226) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:03:31 10.16

Komentari: