Šri Činmoj

Datum:

22.09.2018 - 12:00

Mapa:

Link:

http://rs.srichinmoyraces.org/

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Šri Činmoj - 24h 155.00 1240 1240
Šri Činmoj - 12h 106.09 849 849
Šri Činmoj - 6h 69.17 553 553
Šri Činmoj - 6h 68.01 544 544
Šri Činmoj - 6h 53.16 425 425
Šri Činmoj - 6h 50.00 400 400
Šri Činmoj - 12h 50.00 400 400

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Mihal Šulja (M0107) Šri Činmoj - 6h 69.17 553 553 06:00:00 56.96
2 Željko Zeljković (M0118) Šri Činmoj - 6h 68.01 544 544 06:00:00 53.91
3 Saša Gacik (M0032) Šri Činmoj - 12h 106.09 849 849 12:00:00 52.16
4 Valentina Nejković (F0126) Šri Činmoj - 24h 155.00 1240 1240 24:00:00 40.77
5 Slađana Dečermić (F0123) Šri Činmoj - 6h 53.16 425 425 06:00:00 24.16
6 Dražen Jovičić (M0095) Šri Činmoj - 6h 50.00 400 400 06:00:00 19.80
7 Dražen Jovičić (M0095) Šri Činmoj - 12h 50.00 400 400 12:00:00 4.50

Komentari: