Nakon svake trke članovi su dužni da pošalju svoj rezultat sa trke Organizatoru isključivo putem zvaničnog mail-a na btl@corponest.com ili Facebook profila Lige. Rezultat je neophodno da bude u korelaciji sa zvanično objavljenim od strane Organizatora manifestacije, a na uvid se može dostaviti i fotografija diplome ili drugog zvaničnog dokumenta trke. Provera dostavljenih rezultata se vrši metodom slučajnog uzorka.

Ukoliko takmičar ili Organizator sportske manifestacije želi da dostavi obaveštenje o trci na kojoj je učestvovao ili koju organizuje, potrebno je dostaviti i njene dodatne karakteristike – pouzdane informacije o tačnoj dužini i vertikalnim nagibima staze. Organizator preuzima obavezu da u roku od 48 časova objavi dostavljene podatke i rezultate na portalu. Organizator će svakako ulagati trud da vodi evidenciju o rezultatima svojih članova i pre dostavljanja.

Portal uključuje sledeće funkcionalnosti dostupne svim posetiocima:

  • Informacije, vesti, najave trka, kalendar takmičenja,
  • BTL kalkulator – testni obračun bodova zavisno od unetih parametara,
  • Uvid u profile takmičara, rang liste, tabele i blog.

Osim javnih funkcionalnosti, portal članovima Balkanske trkačke lige nudi i:

  • Uređivanje svog profila i bloga,
  • Unos i evidenciju sopstvenih treninga,
  • Prijavu i odjavu za učešće na određenoj trci uz opciju ponude prevoza,
  • Automatsko generisanje plana trka sa jasnom evidencijom istrčanog, planiranog i zbirnog,
  • Generisanje online diplome na zahtev.