Zahtev za registraciju podnosi trkač samostalno popunjavanjem obrasca za registraciju trkača.

Članovi su nakon detaljnog upoznavanja sa ovim Pravilnikom dužni da dostave svoje ime, prezime, datum rođenja, telefon, e-mail, klub (ukoliko su član kluba ili organizacije), kategoriju (rangiranu ili početničku) i eventualnu preporuku Balkanskoj trkačkoj ligi u cilju unapređenja kvaliteta iste.

Odluku o registraciji donosi Organizator lige nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za registraciju trkača.

Takmičari (rangirani i početnici) su svrstani u sledećih 10 kategorija:

 • M PP (Muškarci početnici),
 • Ž PP (Žene početnice),
 • M 24- (Muškarci ispod 25 godina),
 • Ž 24- (Žene ispod 25 godina),
 • M 25-39 (Muškarci od 25, a ispod 40 godina),
 • Ž 25-39 (Žene od 25, a ispod 40 godina),
 • M 40-54 (Muškarci od 40, a ispod 55 godina),
 • Ž 40-54 (Žene od 40, a ispod 55 godina),
 • M 55+ (Muškarci od i preko 55 godina),
 • Ž 55+ (Žene od i preko 55 godina).

Prilikom registracije svaki učesnik odlučuje da li će pristupiti adekvatnoj rangiranoj kategoriji zavisno od pola i godina ili kategoriji Početnika (PP). Kategorija Početnika podrazumeva osobe koje tek počinju sa trčanjem i ne konkurišu za nagradu u generalnom plasmanu. Takmičar koji u jednoj takmičarskoj sezoni zabeleži preko 12 BTL bodova, od naredne sezone ne može se takmičiti u kategoriji Početnika.

Registracija za BTL 2018. moguća je do 30.06.2018. godine.

Uputsvo za uplatu:

 • Svrha uplate: Godišnja članarina u 2016.
 • Primalac: Sportsko udruženje „BTL“, Paunova 24, 11010 Beograd
 • Iznos: Iznos definisan pravilnikom
 • Tekući račun: 105 – 3284 – 71
 • Poziv na broj: Broj telefona uplatioca