Hisar liga 06.08. - 28k
Dužina: 
36.93
Pozitivan nagib: 
1 232
Negativan nagib: 
1 232
Naziv: 
Hisar liga 06.08. - 28k
Datum: 
Utorak, Avgust 6, 2019 - 09:00
Tip: 
Duža trka