Balkanska trkačka liga (BTL) je nezvanično amatersko takmičenje koje uvažava i boduje rezultate na trkama na kojim zadatu distancu takmičari prelaze trčeći ili hodajući. Osnovni parametri na osnovu kojih se dodeljuju BTL bodovi su distanca, pozitivan i negativan vertikalan nagib i vreme prelaska staze.

Osnovni ciljevi Lige su:

 • Popularizacija sporta, prvenstveno trčanja i planinarenja,
 • Edukacija članova po pitanju sportskih manifestacija, ishrane, opreme i opštih navika,
 • Upoznavanje i druženje ljudi srodnih interesovanja u regionu,
 • Podizanje nivoa obaveštenosti o sportskim manifestacijama,
 • Smanjenje troškova učestvovanja, logistike i smeštaja,
 • Pomoć u odabiru adekvatnih sportskih izazova shodno formi i afinitetima učesnika.

U trke koje ulaze u obračun BTL bodova spadaju:

 • Duže distance – ultramaraton, maraton, polumaraton, duže planinarske akcije,
 • Kraće distance – atletska, kros i treking takmičenja kraća od polumaratona,
 • Trkački segmenti triatlon i duatlon takmičenja,
 • Trke uz stepenište, avanturističke trke sa preprekama i sl.

Takmičarska sezona Balkanske trkačke lige 2018. počinje 01.01.2018. u 00:00, a završava se 31.12.2018. u 24:00.

U propratna takmičenja Balkanske trkačke lige na godišnjem nivou spadaju:

 • BTL Kup Šampiona,
 • BTL Round ‘n’ Around Ultramaraton.

Osnivač i komesar Lige je Nikola Minić.

Sva dešavanja i sadržaji koji su povezani sa Ligom zvanično se objavljuju na internet portalu www.balkanskatrkackaliga.com. Učesnici Lige su dužni da prate objave na Portalu i eventualne izmene ovog Pravilnika tokom sezone. Osim Portala, Balkanska trkačka liga objavljuje nezvaničan sadržaj informativnog i zabavnog karaktera na svojoj Facebook prezentaciji: www.facebook.com/balkanskatrkackaliga.

Svaki učesnik Lige, delegati, članovi komisije Lige su akreditovani i poseduju člansku karticu koja služi kao identifikacioni dokument Lige. Svaka kartica sadrži: jedinstveni članski broj, ime i prezime vlasnika. Vlasnici akreditacija imaju dužnost da članske kartice čuvaju i da ih poseduju na mestu održavanja takmičenja, kako bi mogli dokazati da su takmičari Lige. Ukoliko vlasnik članske kartice izgubi istu, dužan je da u što kraćem roku prijavi nestanak Organizatoru Lige, kako bi se naručila izrada nova. Trošak izrade nove akreditacije u iznosu od 500 dinarara snosi takmičar. Organizator je obavezan da izda novu akreditaciju u roku od deset dana.

Pravo učešća u Balkanskoj trkačoj ligi imaju takmičari oba pola i svih uzrasta. U Ligi svako učestvuje u skladu sa svojim psihofizičkim mogućnostima i na sopstvenu odgovornost. Maloletni takmičari mogu da učestvuju samo uz saglasnost roditelja. U slučaju odustajanja takmičara tokom neke trke, trka se neće bodovati osim ukoliko organizator dotične manifestacije javno dozvoli prebacivanje rezultata i adekvatnog vremena takmičara na neku od kraćih distanci. Ne postoje negativni BTL bodovi.

Ovde možete preuzeti kompletan pravilnik za sezonu BTL 2018.