Valentina Nejković
Datum rođenja:
31.12.1977.
Kategorija: Ž 40-54
BTL bodovi: 65.00
Plasman (uk.): 2/30
Plasman (kat.): 1/13
Biografija
Valentina Nejković je majka dvojice sinova Sergeja i Vuka šina. Diplomirala je kao jedan od najboljih studenata generacije sa visokim prosekom na Elektronskom fakultetu 2001. godine na smeru za računarsku tehniku i informatiku. Na istom fakultetu uspešno je završila magistarske i doktorske studije stekavši zvanje prvo magistra tehničkih nauka, a potom doktora tehničkih nauka. Trenutno radi kao docent u okviru Laboratorije za inteligentne informacione sisteme, Katedre za Računarstvo, Elektronskog fakulteta u Nišu. Angažovana je u nastavi u realizaciji više kurseva, kao i u naučno-istraživačkom radu u okviru najaktuelnijih tema iz oblasti računarstva i programiranja. Autor je oko sto naučnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama i u eminentnim međunarodnim i domaćim časopisima. Recenzent je vodećih međunarodnih časopisa u oblasti računarstva. Više puta je angažovana kao recenzent međunarodnih projekata Evropske unije. Bila je angažovana na projektima Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i na međunarodnim projektima Evropske unije iz FP7, Horizon2020 i COST programa. Slobodno vreme provodi sa svojim sinovima i gomilom kućnih ljubimaca, kao i u pripremama za ultramaratonske trke.

Trke

Datum Naziv trke D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
03.01.2019 Niška trkačka liga 03.01. - 3k 18.00 90 90 01:47:36 5.00
06.01.2019 Niški trail 500 06.01. 24.50 616 615 02:53:07 5.00
10.01.2019 Niška trkačka liga 10.01. - 3k 18.00 90 90 02:04:48 5.00
13.01.2019 Niški trail 500 13.01. 21.74 515 513 02:25:29 5.00
17.01.2019 Niška trkačka liga 17.01. - 3k 18.00 90 90 01:41:27 5.00
20.01.2019 Niški trail 500 20.01. 22.00 129 130 02:26:53 5.00
24.01.2019 Niška trkačka liga 24.01. - 3k 18.00 90 90 01:46:33 5.00
27.01.2019 Niški trail 500 27.01. 20.00 124 124 01:56:12 5.00
31.01.2019 Niška trkačka liga 31.01. - 4k 24.00 120 120 02:23:36 5.00
03.02.2019 Niški trail 500 03.02. 22.16 124 127 02:09:16 5.00
07.02.2019 Niška trkačka liga 07.02. - 3k 18.00 90 90 01:45:18 5.00
10.02.2019 Niški trail 500 10.02. 22.00 130 130 02:10:43 5.00
14.02.2019 Niška trkačka liga 14.02. - 5k 30.00 150 150 03:02:50 5.00
Ukupno 276.40
276.40
2358
2358
2359
2359
28:33:48 65.00

Treninzi

Datum Trening D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
Ukupno 0.00
0
0
00:00:00 0.00