Valentina Nejković
Datum rođenja:
31.12.1977.
Kategorija: Ž 40-54
BTL bodovi: 871.74
Plasman (uk.): 1/34
Plasman (kat.): 1/13
Biografija
Valentina Nejković je majka dvojice sinova Sergeja i Vukašina. Diplomirala je kao jedan od najboljih studenata generacije sa visokim prosekom na Elektronskom fakultetu 2001. godine na smeru za računarsku tehniku i informatiku. Na istom fakultetu uspešno je završila magistarske i doktorske studije stekavši zvanje prvo magistra tehničkih nauka, a potom doktora tehničkih nauka. Trenutno radi kao docent u okviru Laboratorije za inteligentne informacione sisteme, Katedre za Računarstvo, Elektronskog fakulteta u Nišu. Angažovana je u nastavi u realizaciji više kurseva, kao i u naučno-istraživačkom radu u okviru najaktuelnijih tema iz oblasti računarstva i programiranja. Autor je oko sto naučnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama i u eminentnim međunarodnim i domaćim časopisima. Recenzent je vodećih međunarodnih časopisa u oblasti računarstva. Više puta je angažovana kao recenzent međunarodnih projekata Evropske unije. Bila je angažovana na projektima Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i na međunarodnim projektima Evropske unije iz FP7, Horizon2020 i COST programa. Slobodno vreme provodi sa svojim sinovima i gomilom kućnih ljubimaca, kao i u pripremama za ultramaratonske trke.

Trke

Datum Naziv trke D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
03.01.2019 Niška trkačka liga 03.01. - 3k 18.00 90 90 01:47:36 5.00
06.01.2019 Niški trail 500 06.01. 24.50 616 615 02:53:07 5.00
10.01.2019 Niška trkačka liga 10.01. - 3k 18.00 90 90 02:04:48 5.00
13.01.2019 Niški trail 500 13.01. 21.74 515 513 02:25:29 5.00
17.01.2019 Niška trkačka liga 17.01. - 3k 18.00 90 90 01:41:27 5.00
20.01.2019 Niški trail 500 20.01. 22.00 129 130 02:26:53 5.00
24.01.2019 Niška trkačka liga 24.01. - 3k 18.00 90 90 01:46:33 5.00
27.01.2019 Niški trail 500 27.01. 20.00 124 124 01:56:12 5.00
31.01.2019 Niška trkačka liga 31.01. - 4k 24.00 120 120 02:23:36 5.00
03.02.2019 Niški trail 500 03.02. 22.16 124 127 02:09:16 5.00
07.02.2019 Niška trkačka liga 07.02. - 3k 18.00 90 90 01:45:18 5.00
10.02.2019 Niški trail 500 10.02. 22.00 130 130 02:10:43 5.00
14.02.2019 Niška trkačka liga 14.02. - 5k 30.00 150 150 03:02:50 5.00
17.02.2019 Niški trail 500 17.02. 30.39 183 182 02:51:31 5.00
21.02.2019 Niška trkačka liga 21.02. - 3k 18.00 90 90 01:42:28 5.00
24.02.2019 Niški trail 500 24.02. 35.54 203 202 03:25:46 5.00
28.02.2019 Niška trkačka liga 28.02. - 5k 30.00 150 150 02:59:30 5.00
03.03.2019 Niški zimski polumaraton 21.10 85 85 01:48:36 13.66
03.03.2019 Niški trail 500 03.03. 15.61 101 103 01:35:40 5.00
06.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 06.03. 7.70 22 22 00:35:07 5.00
07.03.2019 Niška trkačka liga 07.03. - 2k 12.00 60 60 01:10:22 5.00
09.03.2019 Maraton maratona - 6h 66.46 100 100 06:00:00 40.87
13.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 13.03. 7.70 22 22 00:44:01 3.40
14.03.2019 Niška trkačka liga 14.03. - 3k 18.00 90 90 01:41:56 5.00
17.03.2019 Kruševački polumaraton 21.10 55 55 01:48:02 13.21
17.03.2019 Niški trail 500 17.03. 12.02 88 88 01:17:17 1.60
20.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 20.03. 7.70 22 22 00:43:41 3.46
21.03.2019 Niška trkačka liga 21.03. - 3k 18.00 90 90 01:49:35 5.00
23.03.2019 Deliblatska peščara - velika staza 41.40 228 228 04:34:12 17.75
24.03.2019 Niški trail 500 24.03. 26.01 152 152 02:37:41 1.54
27.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 27.03. 7.70 22 22 00:45:10 3.22
28.03.2019 Niška trkačka liga 28.03. - 2k 12.00 60 60 01:04:57 5.00
31.03.2019 Jagodinski maraton 42.20 210 210 04:20:36 20.72
03.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 03.04. 6.00 60 60 00:30:56 3.99
04.04.2019 Niška trkačka liga 04.04. - 3k 18.00 90 90 01:49:13 5.00
07.04.2019 Niški trail 500 07.04. 25.00 304 330 02:25:52 1.01
10.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 10.04. 6.00 60 60 00:27:52 4.99
11.04.2019 Niška trkačka liga 11.04. - 3k 18.00 90 90 01:45:17 5.00
13.04.2019 Teslina liga 6k 13.04. 18.00 60 60 01:47:31 0.01
14.04.2019 Niški trail 500 14.04. 35.64 133 133 03:32:24 0.00
17.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 17.04. 6.00 60 60 00:34:37 3.14
18.04.2019 Niška trkačka liga 18.04. - 3k 18.00 90 90 01:44:51 5.00
20.04.2019 Teslina liga 6k 20.04. 18.00 60 60 01:51:07 1.86
21.04.2019 Niški trail 500 21.04. 40.00 118 114 03:44:43 0.00
24.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 24.04. 6.00 60 60 00:35:59 2.89
25.04.2019 Niška trkačka liga 25.04. - 3k 18.00 90 90 01:43:30 5.00
27.04.2019 Teslina liga 7k 27.04. 21.00 70 70 02:05:02 2.11
28.04.2019 Niški trail 500 28.04. 38.10 244 244 03:45:35 0.00
01.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 01.05. 6.00 60 60 00:35:06 3.05
02.05.2019 Niška trkačka liga 02.05. - 3k 18.00 90 90 01:45:01 5.00
04.05.2019 Teslina liga 7k 04.05. 21.00 70 70 02:02:40 1.95
05.05.2019 Niški trail 500 05.05. 40.00 248 245 03:54:02 0.00
08.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 08.05. 6.00 60 60 00:34:29 3.16
09.05.2019 Niška trkačka liga 09.05. - 3k 18.00 90 90 01:43:28 5.00
11.05.2019 Teslina liga 7k 11.05. 21.00 70 70 02:04:42 1.84
12.05.2019 Niški trail 500 12.05. 42.40 248 245 04:00:26 0.00
15.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 15.05. 6.00 60 60 00:34:14 3.21
16.05.2019 Niška trkačka liga 16.05. - 3k 18.00 90 90 01:32:24 5.00
18.05.2019 Teslina liga 7k 18.05. 21.00 70 70 01:56:50 1.79
19.05.2019 Niški trail 500 19.05. 50.02 357 355 04:34:28 0.00
22.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 22.05. 6.00 60 60 00:38:57 2.44
23.05.2019 Niška trkačka liga 23.05. - 3k 18.00 90 90 01:51:18 5.00
25.05.2019 Teslina liga 5k 25.05. 15.00 50 50 01:34:12 2.56
26.05.2019 Niški trail 500 26.05. 32.00 189 186 03:02:01 0.00
29.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 29.05. 6.00 60 60 00:35:04 3.05
30.05.2019 Niška trkačka liga 30.05. - 1k 6.00 30 30 00:29:54 3.69
01.06.2019 Ultramaraton Palić - 24h 197.14 371 371 24:00:00 73.79
05.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 05.06. 6.00 60 60 01:04:36 0.83
06.06.2019 Niška trkačka liga 06.06. - 2k 12.00 60 60 01:08:36 5.00
08.06.2019 Teslina liga 6k 08.06. 18.00 60 60 01:47:20 4.17
09.06.2019 Niški trail 500 09.06. 21.76 164 163 02:06:22 0.00
12.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 12.06. 6.00 60 60 00:35:52 2.91
13.06.2019 Niška trkačka liga 13.06. - 3k 18.00 90 90 01:47:08 5.00
15.06.2019 Teslina liga 5k 15.06. 15.00 50 50 01:29:50 2.09
16.06.2019 Niški trail 500 16.06. 16.26 110 110 01:36:44 0.00
19.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 19.06. 6.00 60 60 00:33:36 3.35
20.06.2019 Niška trkačka liga 20.06. - 3k 18.00 90 90 01:41:51 5.00
22.06.2019 Teslina liga 6k 22.06. 18.00 60 60 01:49:10 1.65
23.06.2019 Niški trail 500 23.06. 21.01 857 857 02:17:24 0.00
26.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 26.06. 6.00 60 60 00:35:18 3.01
27.06.2019 Niška trkačka liga 27.06. - 3k 18.00 90 90 01:45:08 5.00
29.06.2019 Teslina liga 4k 29.06. 12.00 40 40 01:14:38 1.99
30.06.2019 Niški trail 500 30.06. 25.30 1014 1015 02:52:14 0.00
03.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 03.07. 6.00 60 60 00:34:57 3.08
04.07.2019 Niška trkačka liga 04.07. - 3k 18.00 90 90 01:36:59 5.00
06.07.2019 Teslina liga 5k 06.07. 15.00 50 50 01:31:11 1.92
07.07.2019 Niški trail 500 07.07. 32.29 1311 1306 03:55:05 0.00
11.07.2019 Niška trkačka liga 11.07. - 3k 18.00 90 90 02:02:56 5.00
14.07.2019 Niški trail 500 14.07. 25.10 742 743 02:53:28 5.00
17.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 17.07. 6.00 60 60 00:39:30 2.37
18.07.2019 Niška trkačka liga 18.07. - 3k 18.00 90 90 01:51:02 5.00
20.07.2019 Teslina liga 5k 20.07. 15.00 50 50 01:26:21 2.63
21.07.2019 Niški trail 500 21.07. 25.83 200 200 02:28:56 0.00
24.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 24.07. 6.00 60 60 00:34:52 3.09
25.07.2019 Niška trkačka liga 25.07. - 3k 18.00 90 90 01:28:16 5.00
27.07.2019 Kopaonik trail 15.00 463 463 01:38:49 11.62
28.07.2019 Niški trail 500 28.07. 50.18 121 125 05:21:36 1.91
31.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 31.07. 6.00 60 60 00:34:53 3.09
01.08.2019 Niška trkačka liga 01.08. - 3k 18.00 90 90 01:39:18 5.00
03.08.2019 Teslina liga 7k 03.08. 21.00 70 70 02:14:21 1.91
04.08.2019 Majdanpek - nebeska trka 42.40 1843 1843 06:14:30 26.81
07.08.2019 Ultrafitline "6 u 6" 07.08. 6.00 60 60 00:33:53 3.29
08.08.2019 Niška trkačka liga 08.08. - 4k 24.00 120 120 02:12:44 5.00
10.08.2019 Teslina liga 7k 10.08. 21.00 70 70 02:00:30 1.71
11.08.2019 Niški trail 500 11.08. 34.93 235 236 03:19:24 0.00
14.08.2019 Ultrafitline "6 u 6" 14.08. 6.00 60 60 00:34:57 3.08
15.08.2019 Niška trkačka liga 15.08. - 4k 24.00 120 120 02:18:10 5.00
17.08.2019 Teslina liga 7k 17.08. 21.00 70 70 01:57:30 1.92
18.08.2019 Niški trail 500 18.08. 33.02 176 175 02:50:05 0.00
22.08.2019 Niška trkačka liga 22.08. - 3k 18.00 90 90 01:33:15 5.00
24.08.2019 Teslina liga 7k 24.08. 21.00 70 70 02:09:32 5.00
25.08.2019 Niški trail 500 25.08. 30.59 172 172 02:36:29 0.00
28.08.2019 Ultrafitline "6 u 6" 28.08. 6.00 60 60 00:33:22 3.40
29.08.2019 Niška trkačka liga 29.08. - 4k 24.00 120 120 02:14:00 5.00
31.08.2019 Teslina liga 7k 31.08. 21.00 70 70 02:01:42 1.60
01.09.2019 Niški trail 500 01.09. 34.72 198 198 03:08:41 0.00
04.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 04.09. 6.00 60 60 00:34:53 3.09
05.09.2019 Niška trkačka liga 05.09. - 4k 24.00 120 120 02:02:54 5.00
07.09.2019 Teslina liga 8k 07.09. 24.00 80 80 02:25:39 1.91
08.09.2019 Niški trail 500 08.09. 30.01 166 124 02:39:28 0.00
11.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 11.09. 6.00 60 60 00:37:11 2.69
12.09.2019 Niška trkačka liga 12.09. - 4k 24.00 120 120 02:13:59 5.00
14.09.2019 Teslina liga 6k 14.09. 18.00 60 60 01:41:22 2.31
15.09.2019 Čačanski polumaraton 21.10 40 40 01:45:25 13.61
15.09.2019 Niški trail 500 15.09. 35.66 159 160 03:06:13 0.00
18.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 18.09. 6.00 60 60 00:39:19 2.39
19.09.2019 Niška trkačka liga 19.09. - 3k 18.00 90 90 01:34:06 5.00
21.09.2019 Beogradski ultramaraton - 6h 65.90 231 231 06:00:00 42.36
21.09.2019 Teslina liga 6k 21.09. 18.00 60 60 01:51:23 2.61
25.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 25.09. 6.00 60 60 00:37:14 2.69
26.09.2019 Niška trkačka liga 26.09. - 3k 18.00 90 90 01:35:34 5.00
28.09.2019 Teslina liga 6k 28.09. 18.00 60 60 01:42:42 2.31
29.09.2019 Niški trail 500 29.09. 28.41 160 159 02:27:20 0.00
02.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 02.10. 7.70 22 22 00:47:27 2.90
03.10.2019 Niška trkačka liga 03.10. - 3k 18.00 90 90 01:42:58 5.00
05.10.2019 Teslina liga 7k 05.10. 21.00 70 70 02:07:25 2.10
06.10.2019 Kragujevački polumaraton 21.10 124 124 01:40:50 16.95
09.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 09.10. 7.70 22 22 00:45:28 3.17
10.10.2019 Niška trkačka liga 10.10. - 3k 18.00 90 90 01:37:21 5.00
12.10.2019 Teslina liga 7k 12.10. 21.00 70 70 02:01:18 1.83
13.10.2019 Niški trail 500 13.10. 20.35 155 158 01:47:25 0.00
16.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 16.10. 7.70 22 22 00:48:08 2.81
17.10.2019 Niška trkačka liga 17.10. - 3k 18.00 90 90 01:38:20 5.00
19.10.2019 Teslina liga 6k 19.10. 18.00 60 60 01:39:17 2.19
20.10.2019 Niški trail 500 20.10. 19.61 151 151 01:50:04 0.00
23.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 23.10. 7.70 22 22 00:42:51 3.60
24.10.2019 Niška trkačka liga 24.10. - 3k 18.00 90 90 01:39:40 5.00
26.10.2019 IAU 24h World Championship 172.15 116 116 24:00:00 45.65
30.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 30.10. 7.70 22 22 00:51:13 2.46
31.10.2019 Niška trkačka liga 31.10. - 3k 18.00 90 90 01:45:50 5.00
02.11.2019 Teslina liga 6k 02.11. 18.00 60 60 01:50:01 2.54
03.11.2019 Niški trail 500 03.11. 20.28 156 156 01:59:35 0.00
06.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 06.11. 7.70 22 22 00:43:26 3.50
07.11.2019 Niška trkačka liga 07.11. - 3k 18.00 90 90 01:38:28 5.00
09.11.2019 Teslina liga 5k 09.11. 15.00 50 50 01:32:56 1.50
10.11.2019 Plavi krug oko Ade 42.20 121 121 03:43:48 26.85
13.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 13.11. 7.70 22 22 00:45:31 3.17
14.11.2019 Niška trkačka liga 14.11. - 3k 18.00 90 90 01:46:11 5.00
16.11.2019 Teslina liga 2k 16.11. 6.00 20 20 00:35:11 1.83
17.11.2019 SRB MRTN - maraton 42.20 96 96 03:52:19 24.33
20.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 20.11. 7.70 22 22 00:52:26 2.34
21.11.2019 Niška trkačka liga 21.11. - 3k 18.00 90 90 01:46:00 5.00
23.11.2019 Teslina liga 6k 23.11. 18.00 60 60 01:42:28 2.66
24.11.2019 Niški trail 500 24.11. 29.12 189 188 02:41:48 0.00
27.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 27.11. 7.70 22 22 00:48:03 2.82
28.11.2019 Niška trkačka liga 28.11. - 5k 30.00 150 150 02:49:30 5.00
30.11.2019 Teslina liga 3k 30.11. 9.00 30 30 00:56:04 2.18
01.12.2019 Niški trail 500 01.12. 39.77 180 178 03:46:52 0.00
04.12.2019 Ultrafitline "7 do 7" 04.12. 7.70 22 22 00:47:39 2.87
05.12.2019 Niška trkačka liga 05.12. - 4k 24.00 120 120 02:37:49 5.00
07.12.2019 Teslina liga 5k 07.12. 15.00 50 50 01:25:54 2.13
08.12.2019 Niški trail 500 08.12. 20.92 161 161 01:56:45 0.00
Ukupno 3695.50
3695.50
23304
23304
23274
23274
372:59:43 871.74

Treninzi

Datum Trening D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
Ukupno 0.00
0
0
00:00:00 0.00