Valentina Nejković
Datum rođenja:
31.12.1977.
Kategorija: Ž 40-54
BTL bodovi: 0.00
Plasman (uk.): 17/20
Plasman (kat.): 8/10
Biografija
Valentina Nejković je majka dvojice sinova Sergeja i Vukašina. Diplomirala je kao jedan od najboljih studenata generacije sa visokim prosekom na Elektronskom fakultetu 2001. godine na smeru za računarsku tehniku i informatiku. Na istom fakultetu uspešno je završila magistarske i doktorske studije stekavši zvanje prvo magistra tehničkih nauka, a potom doktora tehničkih nauka. Trenutno radi kao docent u okviru Laboratorije za inteligentne informacione sisteme, Katedre za Računarstvo, Elektronskog fakulteta u Nišu. Angažovana je u nastavi u realizaciji više kurseva, kao i u naučno-istraživačkom radu u okviru najaktuelnijih tema iz oblasti računarstva i programiranja. Autor je oko sto naučnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama i u eminentnim međunarodnim i domaćim časopisima. Recenzent je vodećih međunarodnih časopisa u oblasti računarstva. Više puta je angažovana kao recenzent međunarodnih projekata Evropske unije. Bila je angažovana na projektima Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i na međunarodnim projektima Evropske unije iz FP7, Horizon2020 i COST programa. Slobodno vreme provodi sa svojim sinovima i gomilom kućnih ljubimaca, kao i u pripremama za ultramaratonske trke.

Trke

Datum Naziv trke D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
Ukupno 0.00
0.00
0
0
0
0
00:00:00 0.00

Treninzi

Datum Trening D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
Ukupno 0.00
0
0
00:00:00 0.00