Valentina Nejković
Datum rođenja:
31.12.1977.
Kategorija: Ž 40-54
BTL bodovi: 901.74
Plasman (uk.): 1/35
Plasman (kat.): 1/14
Biografija
Valentina Nejković je majka dvojice sinova Sergeja i Vukašina. Diplomirala je kao jedan od najboljih studenata generacije sa visokim prosekom na Elektronskom fakultetu 2001. godine na smeru za računarsku tehniku i informatiku. Na istom fakultetu uspešno je završila magistarske i doktorske studije stekavši zvanje prvo magistra tehničkih nauka, a potom doktora tehničkih nauka. Trenutno radi kao docent u okviru Laboratorije za inteligentne informacione sisteme, Katedre za Računarstvo, Elektronskog fakulteta u Nišu. Angažovana je u nastavi u realizaciji više kurseva, kao i u naučno-istraživačkom radu u okviru najaktuelnijih tema iz oblasti računarstva i programiranja. Autor je oko sto naučnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama i u eminentnim međunarodnim i domaćim časopisima. Recenzent je vodećih međunarodnih časopisa u oblasti računarstva. Više puta je angažovana kao recenzent međunarodnih projekata Evropske unije. Bila je angažovana na projektima Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i na međunarodnim projektima Evropske unije iz FP7, Horizon2020 i COST programa. Slobodno vreme provodi sa svojim sinovima i gomilom kućnih ljubimaca, kao i u pripremama za ultramaratonske trke.

Trke

Datum Naziv trke D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
03.01.2019 Niška trkačka liga 03.01. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
06.01.2019 Niški trail 500 06.01. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
10.01.2019 Niška trkačka liga 10.01. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
13.01.2019 Niški trail 500 13.01. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
17.01.2019 Niška trkačka liga 17.01. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
20.01.2019 Niški trail 500 20.01. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
24.01.2019 Niška trkačka liga 24.01. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
27.01.2019 Niški trail 500 27.01. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
31.01.2019 Niška trkačka liga 31.01. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
03.02.2019 Niški trail 500 03.02. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
07.02.2019 Niška trkačka liga 07.02. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
10.02.2019 Niški trail 500 10.02. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
14.02.2019 Niška trkačka liga 14.02. - 5k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
17.02.2019 Niški trail 500 17.02. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
21.02.2019 Niška trkačka liga 21.02. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
24.02.2019 Niški trail 500 24.02. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
28.02.2019 Niška trkačka liga 28.02. - 5k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
03.03.2019 Niški zimski polumaraton 21.10 85 85 01:48:36 13.66
03.03.2019 Niški trail 500 03.03. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
06.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 06.03. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
07.03.2019 Niška trkačka liga 07.03. - 2k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
09.03.2019 Maraton maratona - 6h 66.46 100 100 06:00:00 40.87
13.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 13.03. 0.00 0 0 00:00:00 3.40
14.03.2019 Niška trkačka liga 14.03. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
17.03.2019 Kruševački polumaraton 21.10 55 55 01:48:02 13.21
17.03.2019 Niški trail 500 17.03. 0.00 0 0 00:00:00 1.60
20.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 20.03. 0.00 0 0 00:00:00 3.46
21.03.2019 Niška trkačka liga 21.03. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
23.03.2019 Deliblatska peščara - velika staza 41.40 228 228 04:34:12 17.75
24.03.2019 Niški trail 500 24.03. 0.00 0 0 00:00:00 1.54
27.03.2019 Ultrafitline "7 do 7" 27.03. 0.00 0 0 00:00:00 3.22
28.03.2019 Niška trkačka liga 28.03. - 2k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
31.03.2019 Jagodinski maraton 42.20 210 210 04:20:36 20.72
03.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 03.04. 0.00 0 0 00:00:00 3.99
04.04.2019 Niška trkačka liga 04.04. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
07.04.2019 Niški trail 500 07.04. 0.00 0 0 00:00:00 1.01
10.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 10.04. 0.00 0 0 00:00:00 4.99
11.04.2019 Niška trkačka liga 11.04. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
13.04.2019 Teslina liga 6k 13.04. 0.00 0 0 00:00:00 0.01
14.04.2019 Niški trail 500 14.04. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
17.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 17.04. 0.00 0 0 00:00:00 3.14
18.04.2019 Niška trkačka liga 18.04. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
20.04.2019 Teslina liga 6k 20.04. 0.00 0 0 00:00:00 1.86
21.04.2019 Niški trail 500 21.04. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
24.04.2019 Ultrafitline "6 u 6" 24.04. 0.00 0 0 00:00:00 2.89
25.04.2019 Niška trkačka liga 25.04. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
27.04.2019 Teslina liga 7k 27.04. 0.00 0 0 00:00:00 2.11
28.04.2019 Niški trail 500 28.04. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
01.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 01.05. 0.00 0 0 00:00:00 3.05
02.05.2019 Niška trkačka liga 02.05. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
04.05.2019 Teslina liga 7k 04.05. 0.00 0 0 00:00:00 1.95
05.05.2019 Niški trail 500 05.05. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
08.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 08.05. 0.00 0 0 00:00:00 3.16
09.05.2019 Niška trkačka liga 09.05. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
11.05.2019 Teslina liga 7k 11.05. 0.00 0 0 00:00:00 1.84
12.05.2019 Niški trail 500 12.05. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
15.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 15.05. 0.00 0 0 00:00:00 3.21
16.05.2019 Niška trkačka liga 16.05. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
18.05.2019 Teslina liga 7k 18.05. 0.00 0 0 00:00:00 1.79
19.05.2019 Niški trail 500 19.05. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
22.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 22.05. 0.00 0 0 00:00:00 2.44
23.05.2019 Niška trkačka liga 23.05. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
25.05.2019 Teslina liga 5k 25.05. 0.00 0 0 00:00:00 2.56
26.05.2019 Niški trail 500 26.05. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
29.05.2019 Ultrafitline "6 u 6" 29.05. 0.00 0 0 00:00:00 3.05
30.05.2019 Niška trkačka liga 30.05. - 1k 0.00 0 0 00:00:00 3.69
01.06.2019 Ultramaraton Palić - 24h 197.14 371 371 24:00:00 73.79
05.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 05.06. 0.00 0 0 00:00:00 0.83
06.06.2019 Niška trkačka liga 06.06. - 2k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
08.06.2019 Teslina liga 6k 08.06. 0.00 0 0 00:00:00 4.17
09.06.2019 Niški trail 500 09.06. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
12.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 12.06. 0.00 0 0 00:00:00 2.91
13.06.2019 Niška trkačka liga 13.06. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
15.06.2019 Teslina liga 5k 15.06. 0.00 0 0 00:00:00 2.09
16.06.2019 Niški trail 500 16.06. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
19.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 19.06. 0.00 0 0 00:00:00 3.35
20.06.2019 Niška trkačka liga 20.06. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
22.06.2019 Teslina liga 6k 22.06. 0.00 0 0 00:00:00 1.65
23.06.2019 Niški trail 500 23.06. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
26.06.2019 Ultrafitline "6 u 6" 26.06. 0.00 0 0 00:00:00 3.01
27.06.2019 Niška trkačka liga 27.06. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
29.06.2019 Teslina liga 4k 29.06. 0.00 0 0 00:00:00 1.99
30.06.2019 Niški trail 500 30.06. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
03.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 03.07. 0.00 0 0 00:00:00 3.08
04.07.2019 Niška trkačka liga 04.07. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
06.07.2019 Teslina liga 5k 06.07. 0.00 0 0 00:00:00 1.92
07.07.2019 Niški trail 500 07.07. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
11.07.2019 Niška trkačka liga 11.07. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
14.07.2019 Niški trail 500 14.07. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
17.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 17.07. 0.00 0 0 00:00:00 2.37
18.07.2019 Niška trkačka liga 18.07. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
20.07.2019 Teslina liga 5k 20.07. 0.00 0 0 00:00:00 2.63
21.07.2019 Niški trail 500 21.07. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
24.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 24.07. 0.00 0 0 00:00:00 3.09
25.07.2019 Niška trkačka liga 25.07. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
27.07.2019 Kopaonik trail 15.00 463 463 01:38:49 11.62
28.07.2019 Niški trail 500 28.07. 0.00 0 0 00:00:00 1.91
31.07.2019 Ultrafitline "6 u 6" 31.07. 0.00 0 0 00:00:00 3.09
01.08.2019 Niška trkačka liga 01.08. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
03.08.2019 Teslina liga 7k 03.08. 0.00 0 0 00:00:00 1.91
04.08.2019 Majdanpek - nebeska trka 42.40 1843 1843 06:14:30 26.81
07.08.2019 Ultrafitline "6 u 6" 07.08. 0.00 0 0 00:00:00 3.29
08.08.2019 Niška trkačka liga 08.08. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
10.08.2019 Teslina liga 7k 10.08. 0.00 0 0 00:00:00 1.71
11.08.2019 Niški trail 500 11.08. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
14.08.2019 Ultrafitline "6 u 6" 14.08. 0.00 0 0 00:00:00 3.08
15.08.2019 Niška trkačka liga 15.08. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
17.08.2019 Teslina liga 7k 17.08. 0.00 0 0 00:00:00 1.92
18.08.2019 Niški trail 500 18.08. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
22.08.2019 Niška trkačka liga 22.08. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
24.08.2019 Teslina liga 7k 24.08. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
25.08.2019 Niški trail 500 25.08. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
28.08.2019 Ultrafitline "6 u 6" 28.08. 0.00 0 0 00:00:00 3.40
29.08.2019 Niška trkačka liga 29.08. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
31.08.2019 Teslina liga 7k 31.08. 0.00 0 0 00:00:00 1.60
01.09.2019 Niški trail 500 01.09. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
04.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 04.09. 0.00 0 0 00:00:00 3.09
05.09.2019 Niška trkačka liga 05.09. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
07.09.2019 Teslina liga 8k 07.09. 0.00 0 0 00:00:00 1.91
08.09.2019 Niški trail 500 08.09. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
11.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 11.09. 0.00 0 0 00:00:00 2.69
12.09.2019 Niška trkačka liga 12.09. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
14.09.2019 Teslina liga 6k 14.09. 0.00 0 0 00:00:00 2.31
15.09.2019 Čačanski polumaraton 21.10 40 40 01:45:25 13.61
15.09.2019 Niški trail 500 15.09. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
18.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 18.09. 0.00 0 0 00:00:00 2.39
19.09.2019 Niška trkačka liga 19.09. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
21.09.2019 Beogradski ultramaraton - 6h 65.90 231 231 06:00:00 42.36
21.09.2019 Teslina liga 6k 21.09. 0.00 0 0 00:00:00 2.61
25.09.2019 Ultrafitline "6 u 6" 25.09. 0.00 0 0 00:00:00 2.69
26.09.2019 Niška trkačka liga 26.09. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
28.09.2019 Teslina liga 6k 28.09. 0.00 0 0 00:00:00 2.31
29.09.2019 Niški trail 500 29.09. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
02.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 02.10. 0.00 0 0 00:00:00 2.90
03.10.2019 Niška trkačka liga 03.10. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
05.10.2019 Teslina liga 7k 05.10. 0.00 0 0 00:00:00 2.10
06.10.2019 Kragujevački polumaraton 21.10 124 124 01:40:50 16.95
09.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 09.10. 0.00 0 0 00:00:00 3.17
10.10.2019 Niška trkačka liga 10.10. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
12.10.2019 Teslina liga 7k 12.10. 0.00 0 0 00:00:00 1.83
13.10.2019 Niški trail 500 13.10. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
16.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 16.10. 0.00 0 0 00:00:00 2.81
17.10.2019 Niška trkačka liga 17.10. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
19.10.2019 Teslina liga 6k 19.10. 0.00 0 0 00:00:00 2.19
20.10.2019 Niški trail 500 20.10. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
23.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 23.10. 0.00 0 0 00:00:00 3.60
24.10.2019 Niška trkačka liga 24.10. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
26.10.2019 IAU 24h World Championship 172.15 116 116 24:00:00 45.65
30.10.2019 Ultrafitline "7 do 7" 30.10. 0.00 0 0 00:00:00 2.46
31.10.2019 Niška trkačka liga 31.10. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
02.11.2019 Teslina liga 6k 02.11. 0.00 0 0 00:00:00 2.54
03.11.2019 Niški trail 500 03.11. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
06.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 06.11. 0.00 0 0 00:00:00 3.50
07.11.2019 Niška trkačka liga 07.11. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
09.11.2019 Teslina liga 5k 09.11. 0.00 0 0 00:00:00 1.50
10.11.2019 Plavi krug oko Ade 42.20 121 121 03:43:48 26.85
13.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 13.11. 0.00 0 0 00:00:00 3.17
14.11.2019 Niška trkačka liga 14.11. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
16.11.2019 Teslina liga 2k 16.11. 0.00 0 0 00:00:00 1.83
17.11.2019 SRB MRTN - maraton 42.20 96 96 03:52:19 24.33
20.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 20.11. 0.00 0 0 00:00:00 2.34
21.11.2019 Niška trkačka liga 21.11. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
23.11.2019 Teslina liga 6k 23.11. 0.00 0 0 00:00:00 2.66
24.11.2019 Niški trail 500 24.11. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
27.11.2019 Ultrafitline "7 do 7" 27.11. 0.00 0 0 00:00:00 2.82
28.11.2019 Niška trkačka liga 28.11. - 5k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
30.11.2019 Teslina liga 3k 30.11. 0.00 0 0 00:00:00 2.18
01.12.2019 Niški trail 500 01.12. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
04.12.2019 Ultrafitline "7 do 7" 04.12. 0.00 0 0 00:00:00 2.87
05.12.2019 Niška trkačka liga 05.12. - 4k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
07.12.2019 Teslina liga 5k 07.12. 0.00 0 0 00:00:00 2.13
08.12.2019 Niški trail 500 08.12. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
11.12.2019 Ultrafitline "7 do 7" 11.12. 0.00 0 0 00:00:00 2.44
12.12.2019 Niška trkačka liga 12.12. - 2k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
14.12.2019 Teslina liga 3k 14.12. 0.00 0 0 00:00:00 2.56
15.12.2019 Niški trail 500 15.12. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
18.12.2019 Ultrafitline "7 do 7" 18.12. 0.00 0 0 00:00:00 1.59
19.12.2019 Niška trkačka liga 19.12. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
22.12.2019 Niški trail 500 22.12. 0.00 0 0 00:00:00 3.41
26.12.2019 Niška trkačka liga 26.12. - 3k 0.00 0 0 00:00:00 5.00
28.12.2019 Teslina liga 6k 28.12. 0.00 0 0 00:00:00 5.00
29.12.2019 Niški trail 500 29.12. 0.00 0 0 00:00:00 0.00
Ukupno 811.45
811.45
4083
4083
4083
4083
91:27:07 388.18

Treninzi

Datum Trening D (km) H+ (m) H- (m) Vreme Bodovi
Ukupno 0.00
0
0
00:00:00 0.00